Wednesday, August 16, 2017

Takının Kısa Tarihçesi (The short history of the jewelry)

Takının kısa tarihçesi :
Asos'ta Bulunan Geyik Boynuzu (Deer Horn in Assos)
Yapılan araştırmalar göstermiştir ki takının tarihi insanların tarihi kadar eskidir. İlk insanlardan bu güne değişik amaçlar için kullanılmış olsa da takı her zaman insanlar için önemli olmuştur. İlk takı ve aksesuar malzemeleri kemik, hayvan dişleri, deniz kabuğu, ahşap ve taş gibi materiellerden oluşuyordu bunları insanlar hem takı olarak kullandığın hemde günlük ihtiyaçlarını gidermek için kullanıldığı düşünülüyor. Buna verilecek en iyi örneklerden biri ise takı iki kumaş parçasını tutturmak için kullanılmış olmasıdır.
The short history of the jewelry:
Research has shown that it is as old as the history of human beings. Although it was used for different purposes from the first humans to this day, jewelry has always been important to people. The first jewelry and accessory materials consisted of materials such as bones, animal teeth, seashells, wood and stone, which are thought to be used both as jewelry and daily necessities. One of the best examples of this is that the jewelry is used to hold two fabric pieces.
aslan protomlu bilezik
İlk çağlarda takı bir sanat değildi. Takının sanat olarak ortaya çıkışı ise 5000 sene öncesine kadar dayandığını ve ilk olarak uygarlıkların beşiği olan Mezopotamya’da bir meslek olarak doğduğu düşünülmektedir.Takı tarihte ilk önceleri ,toplumlarda önemli yere sahip kişiler için yapılıyordu ve bu takılar onların sosyal statülerini gösteriyordu. Geçmişte çoğu kültürde takıların ölen sahipleriyle beraber gömüldüğü görülmüştür 
In the early ages, jewelry was not an art. The emergence of the art as an art is thought to have lasted up to 5000 years and was first thought to be a profession in Mesopotamia, the fifth of civilizations. The first priority in the history was made for those who have important societies in society, and these jewelers represented their social status. In the past, in most cultures, jewelery was buried with deceased owners
1910-1920s Jade green celluloid art deco mantilla design comb.
1910-1920s yılları arası yapılan Yesil jade tasından saç tokası
(Hairpin from green jade stone made between 1910-1920s
 ).
Takı sanat olarak ve aksesuar olarak , 19.yüzyıldan bu yana daha çok güzelliği ve şıklığı tamamlayıcı bir faktör olarak ortaya çıkmaktadır. Takı dünden bugüne birçok amaca hizmet etmiştir. Kimi zaman maddi varlık göstergesi kimi zamansa sahibini kötülüklerden koruyan bir tılsım. İlkel kabilelerde kullanılan hayvan figürleri şeklinde takılar kötü ruhlardan korunma amacını güderdi. Günümüz ise inançlara ve dinlere uygun olarak koruyucu takıların takıldığını görüyoruz.
Jewelry has emerged as an art and an accessory, since the 19th century, more beauty and suppleness as a complementary factor. Jewelry has served many purposes today. Sometimes the tangible asset is a talisman that sometimes protects its owner from evil. In the form of animal figures used in primitive tribes, the aim was to protect them from evil spirits. Nowadays, we see that the protective gear are fitted according to beliefs and religions.
Vnox Klasik Boş Çapraz Kolye Namaz Mesih Erkekler Takı Paslanmaz Çelik Erkekler Kadınlar Ücretsiz Zincir(China (Mainland))Takı belli bir gruba bağlılığı da gösterebilir. Hristiyanlar’ın taktığı haç ve Museviler’in taktığı köşeli yıldız hangi dine mensup olunduğunu göstermek için kullanılır.
The jewelry may also show a certain group affiliation. The crucifix used by the Christians and the angelic star of the Jewish people are used to show which descendant they belong to.
David kolye kolye steampunk paslanmaz çelik yıldız İsrail yahudi yıldız muska sokak hip hop kolye kadın erkek takı(China (Mainland))

No comments:

Post a Comment

Kızılderili Motifli Kolye (Necklace of Indian style )

Kızılderili Motifli Kolye      Etnik tarzdaki motifleri çok sevdiğim için bu kolyeyi yaptım. Bu kolye, Hippi yıllarında da...